Senior Specialist Real Estate Development and Divestment

 

Circle K søker Senior Specialist Real Estate Development and Divestment

 

 

<span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Circle K er markedsledende i en moden bransje, men som i de kommende årene vil gjennomgå store endringer. Circle K har igjennom 100 års drift etablert seg som en betydelig eiendomsaktør med flere hundre eiendommer i Norge. I takt med at framtidens energistasjoner og veiserviceanlegg endres og nye bruksmønstre skapes, åpner dette muligheter for vurdere alternativ utnyttelse for flere av disse eiendommene.


<span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Vi søker derfor etter deg som vil være med på å utvikle og skape merverdier av eiendomsporteføljen til Circle K Norge.  

 

<span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Vi setter nå <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">sammen et team <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">for å analysere og videreutvikle en rekke spennende eiendommer, enten i egenregi eller sammen med strategiske partnere. Hvordan kan vi på best mulig måte sikre vår posisjon i disse samarbeidene? Hva må til for å få best utnyttelse av arealene? Hvordan kan vi som eiendomsutviklere sørge for best mulig lønnsomhet for selskapet?

 

<span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Dersom du trigges av dette og ønsker å gjøre en forskjell sammen med oss, vil vi gjerne snakke med deg.


 

<span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Vi kan tilby:

 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Selvstendig rolle med stort spillerom
 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Jobb i et spennende selskap med store vekstambisjoner i en bransje i stadig endring
 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Dynamisk og fleksibelt arbeidsmiljø med tilgang til moderne lokaler og gode tekniske fasiliteter for arbeid også utenfor kontoret
 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Gode utviklings- og karrieremuligheter


<span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Arbeidsoppgaver:

 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Analysere og vurdere verdiskapende eiendomsprosjekter
 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Prosjektleder for utvalgte utviklingsprosjekter og drive reguleringsprosesser fra A til Å
 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Kontakt med offentlige myndigheter, arkitekter, konsulenter og andre samarbeidspartnere
 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Utfordre, optimalisere og effektivisere
 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Etablere og opprettholde gode relasjoner med eksterne og interne stakeholders
 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Sparring i eget team og med andre kollegaer knyttet til eiendomsrelaterte spørsmål


<span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Egenskaper:

 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Nøyaktig og strukturert med god evne til å gjennomføre
 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Analytisk
 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Kommersiell teft og forhandlingsevne
 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">God IT- og systemforståelse
 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Trygg og god med kommunikasjon på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Ønske om å utvikle seg i rollen og ta et større ansvar på sikt
 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Sosial og utadvendt, og med egenskaper som bidrar til et godt arbeidsmiljø


<span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Utdanning og erfaring:

 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Relevant utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå innenfor tekniske, juridiske eller økonomiske fag. <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Annen relevant bakgrunn kan kompensere for formell utdanning
 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Kan vise til gode resultater fra tidligere arbeidsforhold
 • <span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Minimum 3-5 års erfaring innen eiendomsutvikling

 

<span style="font-family:"Calibri Light",sans-serif">Circle K har utviklingsprosjekter over hele landet, og det må påregnes noe reising i jobben.

Søknadsfrist: 07.12.2020


Kontaktperson: Roger Rasmussen
 

Telefonnummer: 99 000 904

 

Come grow with us!
Vi ser frem til å motta din søknad!